Nemački tragovi duž Dunava - putovati, susretati, doživeti
  • tramvaj_01_titel.jpg
  • Menratova_palata_jadran_titel.jpg

U centru Novog Sada (Kralja Aleksandra 14) nalazi se Palata Menratova (Menrath-Palast), podignuta 1908. godine u secesijskom stilu, koja još i danas predstavlja jednu jedinstvenu znamenitost gradskog centra. Ta palata je – isto kao i novosadska sinagoga –izgrađena po nacrtima čuvenog arhitekte Leopolda Baumhorna. Nalogodavac je bila porodica stolarskog majstora Lorenca Menrata (Lorenz Menrath). 

Novi Sad je bio jedan od prvih gradova u kome su se nastanili Nemci. Njihovo doseljavanje se intenziviralo u drugoj polovini 19. veka, zahvaljujući novim doseljenicima iz okolnih nemačkih naselja. Lorenc Menrat se, poput većine novosadskih Nemaca, ovamo doseljava iz Odžaka. Kao 24-godišnji stolarski majstor, on ovamo dolazi 1843. godine i osniva još iste godine firmu „L. Menrath & Sohn“ („L.Menrat & sin“). Kasnije počinje trgovati i nameštajem. Ta firma je morala biti jedno veoma uspešno preduzeće, jer nakon što su njene obe zgrade izgorele u jednom požaru, Josif Menrat se odlučuje za jedan slavo- i častoljubivi građevinski poduhvat.

Dvospratna zgrada sa kvadratnim nacrtom je podignuta u otmenoj četvrti u blizini većnice. Obuhvatala je deset stanova, dva unutrašnja dvorišta i nekoliko poslovnih prostorija. Porodica Menrat je živela u dva stana na gornjem spratu, a njihova trgovina nameštajem se nalazila u prizemlju, neposredno uz Glavnu ulicu (Hauptstraße).  

LEVO: Sa secesijskom ornamentikom bogato ukrašena fasada Palate Menratove, početkom 20. veka.

DESNO: sinovi Lorenca Menrata (Lorenz Menrath): Lorenc (Lorenz), Ernst, Viktor i Josif (Josef), 1880. godine.