Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • 050_RF5_titel.jpg

A Stuttgarttól észak-keletre fekvő, 35 000 lakosú várost a magyarországi németek kulturális központjuknak tekintik. Történelmi írások 1067-ben említik a helységet, a település már a 13. sz.- ra várossá fejlődött. 1316 óta Württemberghez tarozik, mint közigazgatási központ évszázadokon keresztül fontos szerepet játszik. A városban a 19. sz.-ban meghonosodott bőr és a textilfeldolgozó ipar gazdaságilag nagy fellendülést jelentett.

A II. Világháború során számos, óriási pusztítást okozó légitámadás érte a várost. A menekültek és betelepítettek nagy száma gyökeresen megváltoztatta a lakósság összetételét. A csendes kis város a mélyen vallásos, pietista beállítottságú társadalmával, egy virágzó, sokaknak munkalehetőséget nyújtó ipari várossá alakult.

A backnangi „új polgárok” között van az a 6 000 sváb is, akiknek a 1946-ban dél-magyarországi Bácsalmást el kellett hagyniuk. 1957-töl rendszeres helyi találkozások és a „hazai” faluközösséggel egyre szorosabbra fűzött kapcsolattartás válik fontossá. 1959-ben a Backnangi Városi Tanács védnökséget vállal a magyarországi németek felett. Ebből az intenzív kapcsolatból alakul ki Backnang és Bácsalmás, - Németország és Magyarország között elsőként- 1988-ban egy várospartnerségi együttműködés.

1971 óta Backnang a magyarországi németek egész csoportjának patronálója. Mint a „keresztgyerekek” képviselője kétévente tanulmányutat szervez Backnangban a „Magyarországi Németek Társadalmi és Kulturális szövetsége” (MNTSz/USK). Rendszeresen kiosztják a Backnang városa és az MNTSz alapította kulturális tevékenységet értékelő díjakat is. Az 1974 óta évente megrendezett „Sváb bál” nagy népszerűségnek örvend.

Az MNTSz 1977-ben sikeresen megnyitott Backnangban egy tájmúzeumot. A lelkes és önzetlen, gyakran anyagi támogatás lehetővé tette a „Magyarországi Németek Múzeuma” gyűjteményének gyors gazdagodását. 1984 óta a régi malom nyújt otthont a terjedelmes kiállításnak.

A témában legjelentősebb tájmúzeum szemlélteti a németek ó-hazai, különösen a bácskai történetét. Természetesen Backnang és Bácsalmás partnerkapcsolata is bemutatásra kerül. A földszinten a paraszti életben és a földművelés kapcsán használatos tárgyak, többek között egy társzekér is láthatóak. A szekéren menekülök érkeztek az országba. A felső emeleten egy jellegzetes konyha és egy lakószoba van berendezve. A vitrinekben népviseleti öltözékek és más textíliák láthatóak. A padlástéren a hagyományos mesterségek tárgyi kellékei, mint a kosárfonás, a kovács, a cipész, a takács, a kékfestő és a bognár vannak kiállítva. Egy az 1900-as évekre jellemzően berendezett „bácsalmási szoba” is megtekinthető.


A Magyarországi Németek Múzeuma a Burger-malomban.LINKEK: A menyasszony búcsúja a szülőktől. Eredeti népviselet Budajenőről és Telkiből.

JOBBRA: Schloder József magyarországi német takácsmester Backnangban készítette szövőszéke.

Látnivalók

Ungarndeutsches Heimatmuseum
Talstr. 1, 71522 Backnang
Tel: 0049 (0) 7191 – 894213
Nyitva tartás: áprilistól októberig 14h-16h-ig
http://www.ungarndeutsches-heimatmuseum.de