Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • P1030580.jpg
  • P1030663.jpg
  • P1030582.jpg

Az emlékművet a Wilhelmshöhe és a Dunapart között, közel a Dunai Sváb Központi múzeumhoz Azoknak a kivándorlóknak szentelték, akik Ulmból indultak hosszú útjukra. 1958. augusztus 9.-én 18.sz.-i kivándorlás, valamint a 1945-ös üldöztetés emlékére avatták. Ez a kivándorlók központi emlékműve a számukra oly szimbolikus Ulm városában.

Az emlékmű maga egy négy kagylómészkőből összeállított henger, Erich Koch szobrász műhelyéből. A szobor első oldalán egy stilizált hajó áll, melyen egy férfi feleségét védelmezően karjába veszi. Az asszony ölében egy kisgyermek ül. A hajóból egy magas feszület gyanánt egy árboc nyúlik a magasba. Az így keletkezett kép a szent család menekülésére emlékeztet. Ezt a szimbolikát még sok Dunai sváb emlékművön megtaláljuk. Az oszlop felirata a következőképpen hangzik: „ A 18.sz.-ban Ulmból indultak német telepesek a Dunán dél-kelet Európába. Utódaik- sorsuktól vezérelve- a Második Világháború után, hazájukból elüldözve visszatértek atyjaik szülőföldjére.” 1962 óta a partot az emlékmű előtt Dunai sváb partnak hívják.

Az emlékmű a vándorlás, a kapcsolat összefonódások, menekülés és üldöztetés háromszáz éves történetére utal és a dunai svábok számára éppolyan magától értetődő, mint maga Ulm városa. Emlékhelyként az a feladata, hogy az elmúltat a kollektív emlékezetben megőrizze.

A dunai svábok történetére való emlékezést a mai napig rendszeresen ápolják. Ulm főpolgármestere a bánsági svábokkal együtt 2010-ben koszorút helyezett el az emlékműnél. 2008-ban a jugoszláviai németek honfitársi egyesülete tartott emlékünnepséget az emlékműnél. Az emlékmű felállításának 50. Évfordulóján egyben a dunai svábok Jugoszláviából történt Második Világháború utáni elűzetésére is emlékeztek. A bánáti svábok, a szatmári svábok és a magyarországi németek honfitársi egyesülete rendszeresen találkozókat tartanak, hogy közösen a múltra emlékezzenek. Az emlékmű a dunai svábok emlékezőhelyét testesíti meg és emlékezés en keresztül közösséget teremt.

Az emlékmű felavatásával Ulm a dunai svábok „zarándokhelyévé” vált. További emléktáblák is találhatók különböző honfitársi egyesületektől a Duna part mentén, a városfalon. A menekülésre, az üldöztetésre és a deportációkra emlékeztetnek. Egyes bronztáblákon elhagyott hazájukban felállított dunai sváb emlékművek láthatók.


A dunai sváb emlékmű felirata.A bronztáblák a Dunai sváb emlékműnél a menekülésre, a deportációkra és az üldözésre emlékeztetnek.LINKEK: A Dunai Sváb Emlékmű a dunai svábok számára egy központi emlékhely.

JOBBRA: Stilizált csónak az emlékmű első oldalán. A csónakban egy álló férfi, ki karját egy nő köré fonja. A nő egy gyermeket tart az ölében.

Látnivalók

Az emlékmű a Wilhelmshöhe és a Duna part között található a Dunai svábok Központi Múzeuma közelében.