Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • scan0066_titel.jpg
  • 1_Sombor7_40x18_9_titel.jpg
  • Sombor_Rathaus_4_titel.jpg

Sombor városáról 1360-ban emlékeznek meg először a történelmi írások. A 15. sz.-ban a Cobor család cölöp palánkkal és kőfalakkal megerősített birtoka 1541-ben török kézre kerül. Evlija Cselebi a török utazó és történetíró a beszámolójában egy nagy, falak körülvette települést említ. A török időkből származik valószínűleg a „Pasatorony” elnevezésű épület, ahol ma a városi levéltár egy része található. 1687-ben Somborban véget ért a török megszállás.

Sombor 1702 után garnizon város, 1749-ben szabad királyi város, egyben a Bácska újra benépesítésének igazgatási központja. Gróf Brankovic Jován kastélyának alapkövein, 1842-ben neoklasszikus stílusban épült Régi Tanácsháza építészetileg a város szimbóluma. Itt végezte a munkáját a város igazgatása, a díszteremben tartották a Tanács megbeszéléseit, a földszintet üzletek foglalták el.

Tiszafák, platánok, és ostorfák között egy szép parkban áll a Megyeszékhely monumentális épülete. Pártos Gyula apatini építész volt az eklektikus építmény tervezője. Itt őrzik a Bácska Palanka születésű festő Franz Eisenhut egyik munkáját. A nevezetes olajfestmény, amelyik a magyarok honfoglalásának ezredik évfordulója alkalmából készült 1896-ban, „A zentai csata 1697” címet viseli.

A jómódú német polgárok építtette környező paloták is említést érdemelnek. Különösen a város főutcáján sorakoznak a reprezentatív üzlet-és lakóházak. A legmutatósabb épület az apatini Fernbach család tulajdona volt, ma a Városi Múzeum található benne. Az Apatin felé vezető út mentén áll a Hermannsdorf család középkori kastélyra emlékeztető reprezentatív villája. A „Semze palota” érdemel még különös figyelmet; a Prigrevicából Somborba áttelepedett Eigler család építtette palota különösen szép freskókkal és a város világi építményei között szinte egyedülállóan egy üveg mozaikból álló vitrázs ablakkal rendelkezik.

A közelmúlt tragikus történetének helyszíne az 1906-ban eklektikus stílusban épült Kronics Palota. Ez a város legszebb épülete. Német származásuk miatt több mint 800 személyt végeztek itt ki 1944 decemberében.

A sombori közigazgatási kerület több, a német telepesek alapította falut foglal magába. Kolut, Stanisic, Ridica, Gakovo, Krusevlje, Kljajicevo és Rastina tartoznak ebbe a körbe. Több helységben találhatóak barokk stílusú egyházi épületek. A koluti barokk templom romjaiban is érdekes, apszisa egy mecsetre emlékeztet.

 

A tanácsháza a századforduló idején.


A Megyeháza parkja.


A Kronics palota.