Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • dz21titel.jpg

Az 1786-1789-ből származó plébániatemplom át- és kiépítése római katolikus katedrálissá 1830-ban befejeződött. A katedrálistól északra áll az 1830 körül több lépcsőben felépített püspöki palota A püspöki palota egyik szárnyában helyezték el a „Meszlényi Gyula” egyházi művészet múzeumát. Az ő gyűjteményében szerepel egy festmény (emléktábla) 1760-ból, ami a szatmári svábok betelepedését ábrázolja, pontosabban a svábok utazását az „Ulmer Schachtel”-en a Dunán lefelé. Az utasok a Madonna védelme alatt állnak.

Ugyancsak az „1. Decembrie 1918” utcában található a görög katolikus templom és a Mária mennybemenetelének ajánlott román ortodox templom A régi városközpontban a városi park körül található a Művészeti Múzeum. Itt a valamikori Vécsei –házban írták alá 1711 -ben a Szatmári Békét. A neogótikus épület belső udvarán áll a híres szatmárnémeti-i szobrász Aurel Popp egy domborműve, ami a kuruc háborúk végére emlékeztet. A békekötés után 1711-ben elkezdődhetett a szatmári terület újra felépítése és megkezdődött az elhagyott helységek újra betelepítése is. A békekötés fő kezdeményezője Gróf Károlyi Sándor volt.

 

A Szatmári Béke emléktáblájaLINKEK: A szatmárnémeti-i katedrális oltára

JOBBRA: A római katolikus katedrális Szatmárnémetiben