Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények

A történelmi Bánság vagy Bánát geográfiailag 28.5OO négyzetkilométeren terül el. Az Első Világháború utáni trianoni szerződés értelmében 18.7OO négyzetkilométer Romániához, 9.3OOnégyzetkilométer Szerbiához és 27O négyzetkilométer pedig Magyarországhoz került.

A történelmi Bánságot északról a Maros-folyó, nyugaton a Tisza, délen a Duna és keleten a Dél Kárpátok határolják. Az ércben gazdag „Bánsági Érchegység”-ben található a bányász és kohászterület, valamikor (a német kolonistáknak is köszönhetően) dél-kelet Európa legerősebben iparosodott területe. Amphiteatrumszerűen mélyül nyugat felé a bánsági dombvidék, vagy a bánsági cserjés. Közvetlen német területről, vagy a környékről érkező németek telepedtek le itt, román, szerb, ukrán, vagy bolgárok lakta helységek közé, ahol a lakosság szigorúan megtartotta etnológiai, nyelvi, vallási- mentalitási sajátságait. Később közeledtek Románia mai, nyugati határához, a bánsági pusztaság, vagy a bánsági síkság felé. A vidék méter vastag fekete földje volt az évszázados hírnév alapja, melyet a Bánság, mint Közép Európa magtára élvezett.

A Bánság e területének lejtése a Tisza felé extrém kevés, a bánsági síkság keleti és nyugati vége között, több mint 2OO kilométeren mindössze 25 méter magassági különbség van. A természetes vizek drénezése a 18. sz.-ig probléma, a Bánság egy nagy területű mocsaras vidéket volt. Csak nagy felületűek lecsapolása és a meder kiegyenesítése után lett azzá a gyümölcsöző területté, ami ma is. A mai Bánságra a tájkultúrák nyomják rá a bélyegüket. A természetes, spontán vegetáció csak csenevész, de megtartani érdemes apró csoportokban maradt meg, mint például a természet védett Maroschau (Maros mező) galéria erdeivel, vagy a bánsági síkság maradék erdei, mint a temesvári Vadászerdő.

Fákkal szegélyezett utcák adnak nyaranta kellemes árnyékot. Sajnos a bánságra valaha oly jellemző szederfa az egyre kevésbé jellemző már. A bánsági településekre a közép európai merkantilizmus nyomja rá bélyegét. Kompakt települések uralják a környéket és váltják le a szórt településeket. A József kori felvilágosodás idejében, az urbanizmus tudományos felismeréseivel tervezett sakktábla településekkel, megfelelő hygiene- gondossággal épültek a települések (kutak, tiszta ivóvízzel, orvos lakások, bika és disznóetető). Más részt montán települések keletkeznek (bányász-kohász települések). Ma a helyükön többé- kevésbé brutális beavatkozással nyaralótelepek épültek, melynek következtében egy új hivatás ki: a házőrző és udvari kutya-etető a nyaralótelepen. A Bánság fővárosa 29O.OOO lakossal Temesvár (románul Timisoara, szerbül Temisvar). Mint metropol körzet Temesvár magába foglal 5OO.OOO lakost.

Nepomuki Szent János, Bánság védőszentje


Itt rakodták be csillékbe az érceket, melyeket kötélpályán Bokschanba szállítottak.


A mai Orawitza -Újvárosból a indult a mai Románia területén első vasútvonal: Orawitza-Basiasch (1847).