Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények

Temesvár a Bánság demográfiai, gazdasági, vallási és kulturális fővárosa. Nem csak egy több nemzetiségi város, román többségű lakóssal, hanem egy vonzerő számtalan új bevándorló számára bel és külföldről egyaránt.

Temesvár először 1212-ben tűnik fel a magyar királyi okmányokban udvarban, mint Castrum Temesiensis. A várost egy mocsaras vidékbe építették, amit lassan lecsapoltak. Ezért az állandóan cserélődő folyómedrek miatt eleinte nem volt egyértelmű vajon melyik folyó mellett is fekszik a város. A városnév tulajdonképpen azt jelenti, vár a Temes mellett. Csak a 18. század folyamán, amikor a Bánság mocsarait teljesen lecsapolták és a területeket művelhetővé tették, derült ki, hogy a városon nem a Temes, hanem a Béga folyik keresztül.

Temesvár régi városrészei a törököktől Savoyai Jenő által történt visszafoglalása után, (1716 okt. 18.) jöttek létre. Egyes nevek a korábbi tevékenységekre vagy szerepre utalnak, mint pl. a Mehala (törökül előváros) vagy a Gyárváros, ahol korábban manufaktúrák üzemeltek. Más városrészeket vagy házakat a Habsburgokról neveztek el ,mint a majorságot, ami Erzsébet királynőről, Sisisről kapta nevét. A majorságok korábban a város ellátását szolgálták.

Temesvár szívesen nevezi magát „Kis Bécsnek”, de a „parkok és rózsák városának” is. Utóbbi a Mühle kertész családnak köszönhető, akik a 19. és 20. sz. ban tevékenységükkel Temesvárt egy zöld, virágzó várossá változtatták. A Béga csatornának Temesvárnál korábban nagy jelentősége volt, mert a csatornán keresztül a Tiszát, a Dunát lehetett elérni, azon keresztül pedig közép Európát, így lehetővé tette a gabonaszállítást is. Így a Temes-Béga csatorna zsilip és hajózási rendszere jelentősen hozzájárult, mint a „monarchia magtára” a Bánság jó híréhez, és ezzel a város gazdagodásához is. A 2002-es népszámlálás megállapíttotta, hogy a város 317.660 lakosának nagy része román, a városban már csak 2,25 százalék németajkú él.


Temesvár városa a 19. században.


A Béga Temesvár városi területén egy csatorna, amit a 18. sz.- ban ástak ki és az 1950-es évekig hajózásra használtak.