Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • IMG_1254.jpg

1552 és 1716 között Temesvár egy török szandzsáak székhelye volt. Ebből a török időszakból a városban kevés nyom maradt meg. Például a Savoyai Jenő herceg által elfoglalt cölöperődítmény képét megtekinthetjük a régi tanácsházán, a Dísztéren. A főbejárat jobb oldalán egy török felirat olvasható. Földmunkáknál ismételten kerülnek elő oszmán sírmellékletek a török temetőkből. A városrész Mehala (Temesvár városrésze) orientális neve is az oszmánokra vezethető vissza.

A Habsburgok, akik 200 éven keresztül uralták a várost, a városképet alapvetően megváltoztatták. Városiasabbá változtatták Temesvárt, sok új házat és pompás épületeket építettek. A valamikori tanácsházzal szemben áll a Mária-, Pestis- vagy Nepomuki Szent János-oszlop 1756-ból, melynek talapzata a Bánság első védőszentje, Nepomuk történetét ábrázolja. Ma minden keresztény gyülekezet számára szent György a Bánság védőszentje.


Az oszlop figurái 1756-ból.