Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • IMG_2853_titel.jpg
  • Lenauheim_3_titel.jpg
  • IMG_2741_titel.jpg
  • IMG_2833_titel.jpg
  • IMG_2858_titel.jpg

Lenauheimet 1769-ben alapították. Egyike a sok helységnek melyek Mária Terézia betelepítési idejében („ Második Svábvonulás”,”Teréziai Betelepülés”), a Császári Tanácsos Wilhelm von Hildebandt tanácsára és felügyelete alatt keletkeztek.

A középkorban itt Csatád helység állt melyet a késő-középkori török támadások idején földig romboltak és nem építették fel újra. Tény, hogy a hildebrandti Csatád a 18. sz.-ban jelentősen fejlődött és 1775-ben a járási hivatal székhelye lett. Ebben az évben épült a Kamara-háza is. Egy igazgatási épület, melyet ma a Bánsági Svábok Néprajzi Múzeumaként használnak. Csatád-község 1779-ig egy nagy, mezőgazdaságilag jelentős terület központja volt. Majd következett egy kormányzati átállás régi, magyar területi-formák szerint. A csatádi járási hivatal megszűnt és megyéket alapítottak.

1799-ben a Kamaraigazgatóság ellenőreként feleségével Csatádra került Franz Niembsch von Stehlenau. 1802 augusztus 13.-án megszületett Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau, aki is magát 1820-tól Nikolas Lenau-nak nevezte.Ezen a néven került be lírikusként az irodalomtörténetbe. Műveit együtt említik Lord Byron és Giacomo Leopardi műveivel. Lenau édesapja játékszenvedélynek esett áldozatul , eljátszotta a család egész vagyonát. Két évvel fia születése után meghalt. Édesanyja 1811-ben mégegyszer férjhez ment. Édesanyja lehetővé tette a későbbi író számára előbb a jogi, később az orvosi tanulmányokat, mielőtt Nikolaus Lenau a sváb – romantikus költők és szóbeli átöröklések gyüjtői hatására (mindenek előtt Gustav Schvab) végérvényesen a poetika és a költészet felé fordult. Egy levelében ezt írja: ” Igen, barátom, én élni akarok, dolgozni és tenni, csak én döntsem el kinek és miért. Valami jóravalót teremteni a művészetben, dolgozni akarok a Világ számára és magamat nemesítve barátaimnak.” A Nagyromán Királyság igazgatása alatt a helység nevét 1926-ban Lenauheim-ra változtatták. Ezzel egy időben elkezdődött a valamikori Kamara-ház emléktermeinek berendezése. A Községháza előtt később fölállították a Lenau-emlékművet, Radnai Béla munkáját.

A Kamera-ház első emeletén található a Lenau- és Néprajzi Múzaeum. Közel 50 bánátisváb helységből összegyüjtött népviseleti bábu mellett tárgyakat mutat be a Bánáti Svábok életéből. Berendezési tárgyak és régi fotók. Ezen kívül termek, melyeknek berendezései a hagyományos Bán- sági sváb parasztházak berendezéseit másolják. A Lenau-részleg az író munkáiból vett idézetekkel, könyvekkel és iratmásolatokkal egy reletív jó átfogó képet fest a költő akaratáról és hatásáról.


A Lenau-emlékmű a lenauheimi Tanácsháza előtt.Bánsági–sváb hálószoba-enteriőr.Bánsági sváb lakószoba ima-sarokkal és oltárral.Az asztalon a leveses tál , egy rég elfelejtett mesterségre, a porcelánkötőére utal: ezek szegény vándoriparosok voltak, akik szerény fizetség fejében a háztartásban eltörött porcelánedényeket újból eggyé varázsolták azok számára, akik egy új edényt nem engedhettek meg maguknak.

Események

Nikolaus Lenau Múzeum
Casa Memoriala Nikolaus Lenau

Cím :Cladirea monument istoric „Han de posta” Lenauheim-307240, judetul Timis
Telefonszám: +40 (0)256 360428 (la primaria Lenauheim)
www.muzeulbanatului.ro
Nyitvatartási idők: hétfőtől csűtörtökig 8-16-ig, pénteken8-12-ig

A Bánsági sváb temetikával foglalkozó múzeum minden termében találhatók a háziasszonyoktól - előnyomás után kézzel varrott falvédők. Ilyen elő nyomatokat a vásárokon, később a rövidáru-kereskedőknél lehetett beszerezni. A ház és áldásmondások , valamint bölcsességek, melyek ezeken a falvédőkön találhatók, beszédes kifejezései a keresztényi erkölcsnek és a nevelés gyakorlatiságának. A Báságban található ilyen falvédő két, sőt háromnyelvű ( német, magyar, román) felirattal is vagypedig falvédők melyeken a mondást egyszeűen leforditották külömböző nyelvekre akár szerbre, ukránra vagy horvátra.