Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • Z021.jpg
  • Z042.jpg
  • DSC_2643.jpg

Lugos (németül Lugosch) a bánsági pusztaság és a temesi igazgatási körzet második legnagyobb városa. A lakosság németajkú része ma már csak 2-3 százalék. Lugos kb. 50 000 lakosának mintegy 10%-a magyar. A 18. sz.- ban itt is elkezdődött a kivándorlók betelepítése Bajorországból, Morvaországból, Csehországból és Sziléziából. Okmányok Lugost először az 1241-es mongol és tatárjárás után említik. A 16. sz. közepén a nyugati Bánság az Erdélyi Fejedelemséghez tartozott. A 17 sz. végén Lugos határában csatát vívott egymással a Habsburg és a török hadsereg. A Habsburgok megsemmisítő vereséget szenvedtek.

1718-ban a Passarowitzi béke után a bánsági területek a Habsburg Monarchiához kerültek, így Lugos Krassó/ Karasch megye fővárosa lett. A kolonisták a Temes bal partján felépítették Deutsch Lugoscht (Német Lugos). Két évtizeddel később Román Lugos és Német Lugos egyesültek egymással. A német kivándorlók főként fölművesek, állattenyésztők és szőlőtermelők voltak vagy kézművesként dolgoztak. A 18. sz. elején a Bánság e területén Lugos számított a legfontosabb bortermelő-vidéknek. A 19. sz. végén Lugos a könnyűipar, a textilipar, és az építőipar központja lett. Hohl & Rotsching, Mercur szövöde és az Edmund Höfer szövőde csak néhány vállalkozás a több közül, melyek a bánsági selyem-hernyó tenyészet kotonjait feldolgozták.

Lugos ma egy többvallású központ, egy román-ortodox dékanátussal, egy görög-katolikus püspöki templommal, egy unitárius püspöki székhellyel, egy református templommal, egy zsinagógával és sok új-keresztelő templommal és imaházzal.

Lugosról származik a filmtörténet első holliwoodi Drakula színésze, Lugosi Béla. Eredetileg Blaskó Bélának hívták, későbbi neve szülőhelyére Lugosra vezethető vissza. A város nagy temploma 1766-ban, valószínűleg a bécsi „ifjabb” Emanuel Fischer von Erlach tervei szerint építették. A Bánság legszebb barokktemplomának számít Anastasie Demian belső ikon freskóival és Aurel Ciupe ikonosztázionjaival. A padló kehlheimi lapokkal van kirakva, amiket állítólag Bécsből lovaskocsikkal szállítottak Lugosra. A templommal szemben található az „Öreg vendéglő a Postához” 1726-ból, melyben ma a román-ortodox protopopiat székel.


A Muschong palota.A lugosi tanácsháza, épült 1903-1904.