Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • IMG_7240.jpg
  • IMG_ 7176.jpg
  • IMG_7338.jpg

Hogy a ma már egybetartozó helységeket, Wolfsberget és Weidenthalt elérjük, először át kell mennünk Franzdorfon a Semenik Platón. A helység a nevét II. Ferenc császártól kapta. A legenda szerint a következőket mondta a Bánságba induló kivándorlóknak: „Ne feledjétek Istent, építsétek fel a házaitokat és adjátok a helységnek az én nevemet”.

1793. június 29.-én 71 család érkezett a Semenik hegység sűrű őserdővel borított lejtőire. Ott felépítették blokkházaikat és megalapították Franzdorfot. Nem telt el harminc év és elkezdődött a csehországi németek betelepítése, mint határ védő parasztok, a Semenik Platón. Feladatuk volt a Habsburg birodalom dél-keleti határát a még mindig fenyegető oszmánoktól megvédeni és a földet megművelni. A két helység a magas platón átvészelte a wallachi-illyri határvédő sereg és a karansebesi garnizon 1872-beni feloszlatását is. Wolfsberg és Weidenthal felvirágoztak a 20. sz. kezdetén. A vasfüggöny nyitásával 1989-ben a bánsági falusi idillből özönlöttek vissza a lakosok német területekre. 1990és 1992 között egyre több ember hagyta el a falut. A kivándorlók Cham és Traunstein környékén telepedtek le.

A falu orgonistája, Sepp Irlweg, aki feleségével a templomban az egyik utolsó rendszeres vasárnapi misén orgonált, 1991-ben felkeltette a Münchenben tanuló filmszakos diák Thomas Ciulei figyelmét. A félig üres falun átcsendülő orgonamuzsika és az ének ihlették Ciuleit a „Mint a madár a kerítésen…”című filmje megalkotására. A film a csehországi németek Weidenthalból történő kivándorlását írja le.

A csehországi németek egyik legjelentősebb népünnepélye késő ősszel a Kirwa (búcsú). Az ifjúsági egyesület Banat-JA népviseleti csoportokkal, népi tánc egyesületekkel valamint fúvószenével járul hozzá az ünnepséghez. Az évek során így alakult ki a bánsági svábok és a csehországi németek közös búcsúja. A tradícióhoz hozzátartozik a férfiak búcsúfa állítása a falu közepén; a bátrabb leányok a búcsúfára ülnek és úgy vitetik magukat.


A weidenthali római katolikus templom: ma már csak búcsúkor és esti rendezvényeken használják.Románia legnagyobb rendezvényeinek egyikét, a „ Garana-jazz-fesztivál”-t évente a Farkas mezőn rendezik meg.

Links

www.enduromania.net
Weidenthal ma az európai Enduro-vándorlás ( „EnduRoMania”) fókuszában áll.
www.garana-jazz.ro