Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • 03_Bakonyn_kalvaria_avatas_1931_titel.jpg

A szép zsákutca település Bakonynána (németül Nannau) a Bakony hegység szívében fekszik. Csak Zirc felöli országúton elérhető, ahol a legközelebbi vasútállomás is található. Az őt körülvevő táj szépsége célponttá teszi a környék legkedveltebb kirándulóhelyén. Számtalan rendkívüli szikla-alakzat, szűk sziklahasadékok, kis patakok és egy vízesés, az un.” Római fürdő” határozzák meg a táj jellegét. Érdekes a név eredete: Nána a középkorban igen gyakran használt személynév volt. A Kárpát medencében ezért több helységet is Nánának neveznek. Az ilyen nevű helységek lakóinak évente egy találkozót szerveznek.

Az első részletes leírások Nánáról az 1488-as állami katonaadó összeírásából származnak. 1650-ben A Zichi család ajándékba kapta a palotai vár mellé Nána területeit. A 18. sz. elején ezek átmentek a Nádasdy család birtokába. Az 1729-ben letelepedett kálvinista és katolikus telepesek szerződést kötöttek a pápán a földesurukkal az adózásról és a malomhasználatról. A következő évtizedekben mindig több és több telepes érkezett Nánára. Már 1761-ben rendelkezett Nána egy juhász házzal, egy deszkavágó malommal, egy kocsmával, egy hentessel és egy vízimalommal. A családok száma –az összeírás szerint 54-re emelkedett. A nánai templomot Nádasdy Ferenc 1750-ben építtette. A templom építéséről egy 1898-ban a Sekrestye falában talált dokumentum számol be. A szent Annának avatott templomot német telepesek építették, az alapkövet a zirci cisztercita szerzetes Honekker áldotta meg.

Az oltárkép a templom védőszentjét szent Annát ábrázolja. Mivel a 18. Sz. -ból származó épület rossz állapotban volt, nagy részét lebontották. Így érte el a templom mai formáját és klasszicista stílusát. A templom udvarán található a Keresztút, melynek építése1928-ban a templom építésének 100. évfordulójakor kezdődött.

A szomszéd helységben megnyitott szénbánya 1914 után jelentős szerepet játszott a falu fejlődésében. Mint például az áramszolgáltatás, ami már 1932-ben működött. A bányában sokan találtak munkát. Az ő munkaerejük a Második Világháború után is keresett volt. Ez egyike volt az okoknak, amiért 1945-ben a tervezett 107 család helyett „csak” 38 családot üldöztek el Németországba.

1992 óta van Nánának egy nyolcosztályos nemzetiségi iskolája, melyben a németet, mint első idegen nyelvet oktatják. 1999-től van egy német nyelvű óvoda is. A német kisebbségi önkormányzat is része a helyi kulturális életnek.2001 óta Nána és Jade (Niedersachsen) egy az EU által is támogatott polgári és oktatási partnerkapcsolatot tartanak fenn.


A katolikus szent Anna templom belseje.Bakonynána német lakosai 1930 körül.

Látnivalók

A helytörténeti gyűjtemény
Alkotmány u. 3, 8422 Bakonynána
Telefon: +36 (06) 88 587 320
Internetcím/-link: www.bakonynana.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 8-15.30, szombaton, vasárnap zárva
A kulcs a polgármesteri hivatalban.

gyűjtemény 1998- óta falu központjában lévő tájmúzeumban található. A faluban gyűjtött tárgyak témák szerint vannak elrendezve, többek között egy bakonynánai konyha és egy hálószoba is megtekinthető.