Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • DSC00788.jpg
  • 1-11-Ganna1992.jpg
  • DSC00759.jpg

A 83-as országútról, röviddel Pápa előtt a bakonyi erdő felé letérve találjuk a kis falut, Gannát. Még lakatlan helységként említik az 1701- böl származó források, de 1754- ben már Kis és Nagy Gannáról szól az feljegyzés. A tulajdonjogok legrégibb összeírása 1756 - ból származik.

A betelepítésről nincsenek részletes feljegyzések, csak Nagy Gannával kapcsolatban ismert, hogy Esterházy Ferenc 1748- ban Dél Bajorországból és Steierországból származó Hospes nevű családokat telepített a Bitva- patak déli partjára. Egy 1750-böl származó feljegyzés szerint 29 jobbágy osztozott a területen. Hozzájuk csatlakoztak valószínűleg horvát és vend családok is. A helyi tájszólásból fakadó „krwon” és „krobati” kifejezések engednek erre következtetni. Így nevezték a faluban ezeket a bevándorlókat, akik többségükben az ország nyugati határ vidékéről érkeztek. 1752. május 25.-én nyolc család érkezett a badeni őrgrófságból és telepedett le Kis Gannán. Valamennyi, az Esterházy család birtokaihoz tartozó faluban bevezették a hármas váltógazdálkodást. Ez a modern földművelési forma kötelező volt minden betelepülő számára.

Napjainkban, a falu mintegy 300 lakosa közül 80% német nemzetiségűnek és római katolikusnak vallja magát. Charles Moreau francia építész terve nyomán épült 1808 és 1818 között neoklasszicista stílusban a Plébánia templom és a Mauzóleum. A romai Pantheon stílusában épült templomot Szent Anna tiszteletére állították, ez egyben az Esterházy család temetkezési helye is.

A templom alaprajza a görög keresztformának felel meg. A templom nagy kupolája, építésének idejében az ország legnagyobbjának számított. Az oszlopsorhoz 21 lépcső vezet fel, a márványból készült főoltárt Szűz Mária márványszobra díszíti. A szentek szobrait és a reliefeket a bécsi szobrász, Josef Klieber készítette. A Pieta Polixenia Lobkowitz hercegnő ajándéka. Az Esterházy család kriptája az altemplomban található. A bronz és márvány szarkofágokban a grófi család 54 tagját helyezték örök nyugalomra. Közöttük található Esterházy Miksa, (megh. 1883-ban) a Magyar Atlétikaclub alapítója és Esterházy Bálint, a Monarchia moszkvai követe.

A Gannai Női Kórus, Schlecht József harmonikás kíséretével a helyi hagyományok egyik gondozója. 2011-ben a kórus elnyerte a „PRO CULTURA MINERITATUM HUNGARIAE” díjat.


A neoklasszicista Plébánia templom és a Mauzóleum Gannán.LINKEK: A sváb házak jellegzetes tornáca.

JOBBRA: Gannai sváb család 1937-böl.A gannai asszonykórus fellépése 1980 körül.