Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények

Pécs, (németül Fünfkirchen, horvátul Pečuh) egy a Dél-Magyarországon fekvő, 150 000 lakosú város. A település 1009 óta püspöki székhely, már a 13. sz.-ban nagyszámú német ajkú lakos otthona. A város püspökei a középkorban gyakran német nyelvterületről származtak. Jelentős közülük Wilhelmus, aki 1367-ben a Pécsen az ország első egyetemének alapítását kezdeményezte.

A 1543 júliusában Pécs török hódoltság alá kerül. Schreiber Wolfgang, a város utolsó keresztény bírájának neve a mai napig ismert. Ez is igazolja, hogy a város német polgárai magas hivatalokat is betölthettek.

Lajos, badeni őrgróf az osztrák császári csapatok élén visszafoglalta Pécset és a Dráváig terjedő területet. A 18. század során újraépült várost többnyire osztrák és német vidékről érkezőkkel népesítették be, de magyarok és horvátok is voltak az új telepesek között. Pécs egy többnemzetiségű, katolikus várossá fejlődött. A német lakosság többnyire a belvárosban, a Kálvária hegyen és a déli külvárosban élt. A keleti városrészben horvát, nyugaton a magyar nyelv volt uralkodó. A város gazdasági fellendülésében nagy szerepet játszott a 19. század közepén alapított Dunai Gőzhajózási Társaság. A mecseki kőszénbányászat, ahol számos német és osztrák származású mérnök dolgozott, szintén az ö érdekeltségeik közé tartozott.

A század második felében a városba betelepült német származású építészek tervei nyomán épültek azok a magán- és nyilvános épületek, amelyek a város képét a mai napig meghatározzák. 1830-as évektől 1865-ig német színház működött a városban. Néhány sikertelen kísérlet után, 1870-ben megjelent a Pécsi Újság. A nemzeti érzelmű, liberális lap kiadója és szerkesztői a városi zsidó közösség tagjai voltak.

A 20. sz. második felében a város a német nyelvű nemzetiségi oktatás dél-dunántúli központja lett. A Pedagógiai Főiskolán 1957-töl németnyelvű tanárképzés folyt. 1994-ben megalakult a Magyar- Német Iskolaközpont, ami 2004 óta Koch Valéria költőnő nevét viseli. A német nyelvű rádióadás 1950 óta működik, televíziós műsor 1972 fogható német nyelven.

Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület néven alakult 1985-ben, a II. világháború után elsőként Pécsett a magyarországi németek első, bejegyzett civil szervezete. Pécs 2010-ben Essen és Isztambul városokkal közösen Európa kultúrális fővárosa volt.
Látnivalók

Lenau ház
A ház változatos kutúrális rendezvényeket, többek között kortárs művészeti kiállításokat is szervez. Az érdeklődök számára vendégszobák is rendelkezésre állnak.

Lenau ház
7621 Pécs, Munkácsy M. Str. 8.
Telefon: +36 (0) 72 332 515
www.lenau.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől keddig 8.30-16.30-ig Pénteken 8.30-14.30-ig


Pécs városának legfontosabb kultúr- intézményeiről a következő linkeken informálódhat:
A kultúr főváros évében elkészült Zsolnai Negyed: www.zsn.hu
Kodály Hangverseny és Konferencia Központ: www.kodalykozpont.hu
A pécsi UNESCO –Világörökség része: www.pecsorokseg.hu
A pécsi múzeumok: www.jpm.hu
Magyarország legfontosabb színházi fesztiválja: www.poszt.hu

A város látképe a Mecsek oldaláról.


LINKEK: A valamikori megyeház barokk kapuja.

JOBBRA: Jakowali Hassan pasa mecsete a 16. sz. második felében épült.