Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • IMG_1865 Kopie_titel.jpg

A katolikus leánynevelés támogatására Szcitovszky János püspök 1850-ben Pécsre hívta a Mi Asszonyunk Női Kanonokrend apácáit. Az első nyolc nővér Pozsonyból érkezett a városba.

Az iskola épületét a bécsi iskolát járt Kirstein August sziléziai építész tervei szerint 1892-ben bővítették ki. Az új szárny ma a Leöwey Klára Gimnázium főépülete. 1957 után a valamikori egyházi iskolának fontos szerep jutott. Itt indult meg a II. világháború után Magyarországon elsőként a mind a mai napig működő német nyelvű gimnáziumi oktatás.