Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • IMG_1315_titel.jpg

A Városi Színház, amely a 19. században a Mária utca nyugati végében állt, komoly szerepet játszott a német ajkú polgárság kulturális életében. A német polgárság asszimilálódása következtében idővel erősen csökkent a színházlátogatók száma. A Városi Tanács a „magyar nyelv védelmében” bezártatta a házat. A rendelkezés következtében Pécs egy negyed századra állandó színház és társulat nélkül maradt.

A mai épület oromzatán az akkori kor szellemének megfelelően a „Magyar Nemzeti Színház” felirat olvasható. Az 1895-ben megnyitott színházat két bécsi iskolát végzett mérnök, a budapesti Steinhardt Antal és a prágai Láng Adolf tervezte. A Király utca elején álló, 1905-1906 között épült Tanácsháza szintén Láng Adolf munkája.

A pécsi Nemzeti Színház a 2000-es években.