Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • -033- A VASVÁRY-HÁZ HOMLOKZATA A KIRÁLY UTCÁBANtitel.jpg

A ház tulajdonosa a német Traiber család volt, amelynek egyik őse háborús hőstettének elismerése gyanánt magyar nemesi címet kapott. A 19. században országszerte megfigyelhető Volt a német nyelvű polgárság nyelvi-kulturális asszimilálódása. A cím adományozása után a Traiber család is magyar nevet vett fel. A ház attika falán a Zsolnay porcelángyárban készült pyrogránit relief viseli a Vasváry nevet. A felvett magyar név egyben a család foglalkozására is utal: a Vasváry-család tagjai vaskereskedők voltak.