Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • beremend_07_titel.jpg

A település Pécstől 45km-re délkeletre fekszik, a horvát határ közelében. Beremend közelében, a Kásádi országúton van Magyarország leg délibb pontja.

A Harsány hegy lábánál 1687. augusztus 12.-én a környék számára jelentős csata zajlott le. A törökök ellen győztes csatát vívó gróf Veteráni Frigyes tábornok érdemei elismeréséül I. Lipót császártól Beremend (németül Berend, horvátul Breme) községét kapta adományként. Az első szerb családokat követően mészégetéssel foglalkozó németek is érkeztek a helységbe. A birtokot Mária Terézia 1749-ben az Esterházy grófoknak ajándékozta. A új földesúr tervszerű betelepítéssel, németekkel, szerbekkel és magyarokkal növelte a birtok lakosainak számát. Itt alakult ki Baranya megye legrégibb zsidó közössége. A II. világháború után a közösség zsidó temetőjét a pécsi zsidó temetőhöz csatolták. A faluban a különböző nemzetiségek nem éltek egymástól elszigetelten. A nyelv, a vallási hovatartozás, és a jellegzetes szokások nyomán a településeken belül mégis „szigetek” alakultak ki. Ìgy Beremenden ma is három templom áll; a katolikus, református és az ortodox imaház.

A 19. század második felétől a Schaumburg-Lippe hercegi család birtokába került a község. Ők gátakat emeltettek, a Dráva vizes berkeit kiszáríttatták. Az 1910-ben telepített Portland Cement és Mészgyár nagyban hozzájárult a gazdaság modernizálásához és az életkörülmények javulásához. Még ebben az évben elkészült a vasúti csatlakozás, a falu bekerült a telefonhálózatba is. Ebben a több nemzetiségű közösségben a polgári fejlődés jegyében a két háború között számos egyesület alakult. A sportkör a mai napig működik.

A német családok többségét 1946-ban, pünkösdkor telepítették ki Németországba.

A katolikus templom mellett balra a szőlőhegyre vezet az út. Itt áll az 1993 és 1998 között épült Megbékélés kápolna. Az ökumenikus imahely építését részben a kitelepített németek indítványozták és anyagi fedezetéről is ők gondoskodtak.

A kápolna felszentelése 1998-ban pünkösdkor, horvát és magyar, katolikus és református püspökök jelenlétében zajlott. A kápolna a nemzetek és vallások közötti megbékélést szimbolizálja, emlékeztet a kiutasított németek szenvedéseire és a Jugoszláv-háború szörnyűségeire.


Az ökumenikus Megbékélés kápolna a népek és vallások közötti békét szimbolizálja.

Látnivalók

Mendele Emlékház
Kiss Ernő u. 9, 7827 Beremend

Mendele Ferenc (1934-1994), beremendi német családból származott. Építészként hosszú évekig a Magyar Műemléki Hivatal igazgatója volt. Munkásságának emlékezete az 1996-ban, szülőházában berendezett emlékházban tekinthető meg.