Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • bonyhad.jpg

Pécstől 40 km-re-északkeletre fekszik a 14 000 lakosú Bonyhád, a Tolna megyei „Völgység” legnagyobb városa. A 18. században számos német család telepedett le Bonyhádon. A bevándorlók többsége a mai Hessen tartomány területéről érkezett. Erre utal az 1990-ben újra tervezett városi címer is: a kompozíció felső harmada kék háttér előtt ezüst és piros osztású, kinyújtott nyelvű, dupla farkú, ágaskodó oroszlánt mutat, amely fején arany koronát visel és a jobb mancsában kardot tart. A címert keretező magyar nyelvű jelszó „Hűséggel a hazához” utal az németek asszimilációs készégére. Dacára annak, hogy nem vettek részt a Volksbund politikai tevékenységében, és elhatárolódtak a nemzetiszocialista irányzattól, a II. világháború után a bonyhádiakat is, mint a Volksbund aktív tagjait a hazaárulók közé sorolták. Becsületvesztés, kisajátítás, kitelepítés lett a sorsuk. A háború után a zsidók deportálása és a németek kitelepítése következtében a Bonyhádon élők száma mintegy 3500 lakossal csökkent. Az elüldözöttek házaiba részben Bukovinából menekült székelyeket, részben Csehszlovákiából kitelepített magyarokat, összesen mintegy 300 családot helyeztek el.

A község legjelentősebb épülete a Szabadság téren álló római-katolikus plébániatemplom. Winkler Mihály plébános kezdeményezte az egy hajós barokk templom építését, az építőanyagról a földbirtokos Kliegl és Perczel családok gondoskodtak. Az alapkőletétel 1769-ben történt, a templomot gróf Esterházy pécsi püspök szentelte fel 1782-ben. Az építkezésen a protestáns vallású jobbágyokat is robotmunkára kényszerítették.

Winkler Mihály plébános munkásságára emlékeztet egy 1931-ben elhelyezett emléktábla. Az általa a pécsi püspöki levéltárban fellelt, 16. századi öröknaptár valamikor a Ferencesek rendjének tulajdonában volt. Ez az értékes dokumentum, az imákat, elmélkedéseket, bibliai idézeteket és énekeket tartalmazó „Winkler Kódex”, ma az Országos Széchenyi Könyvtárban található.


A bonyhádi evangélikus gimnázium a 20. század elején.A Perczel nemesi család kastélya az 1940-es években. A szépen felújított épületben ma könyvtár működik.A Pausch család készíttette Bonyhádon a svábok között nagyon népszerű esztergált tornácoszlopokat. Hirdetés 1907-böl.

Látnivalók

Völgységi Múzeum
Szabadság tér 2., 7150, Bonyhád
Telefon: +36 (06) 74 451 432
www.volgysegimuzeum.hu
Nyitva tartás:
Áprilistól szeptemberig: keddtől szombatig, 10-16 óráig. Vasárnap, hétfőn zárva.
Októbertől márciusig: keddtől péntekig, 10-16 óráig. Szombaton, vasárnap, hétfőn zárva.

A Völgység múzeumban megtekinthető a vidék történelme és néprajza. Bemutatásra kerül a 18. sz. elejétől a 20. sz. közepéig terjedő időszak.A magyarországi németek háza.
Rákóczi F. u. 74, 7150, Bonyhád
Telefon: +36 (06) 30 496 8016

A Magyarországi Németek Tájmúzemát 1992-ben a Bajorország anyagi támogatásával sikerült létre hozni. A lakóhelységeken és a konyhán kívül a gazdasági épületek és az udvar is megtekinthető.

A látogatási szándékot kérjük bejelenteni. A kiállítás megtekinthető a kóruspróba alatt, keddenként 17 órától is.