Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • gyorkony_7_titel Kopie Kopie.jpg

Györköny (németül Jerking) Tolna megyében fekszik. A 18. század elején szerb családok telepedtek le itt, akik azonban csak pár évig maradtak. A határbeli helynevek, mint „Ráclyuk”, „Rácszántó” még ma is a „rácok” valamikori jelenlétére utalnak. Az egyházi anyakönyvet 1718 óta vezetik. 1720-tól tartalmaz német családneveket. A legenda szerint az első németek a fertőmelléki parasztok voltak a nyugat-magyarországi Moson és Sopron megyéből. Eredetileg Salzburg környékéről érkeztek Magyarországra, ahol evangélikus vallásuk miatt üldözést szenvedtek. Közéjük tartozott az 1720-ban Györkönyben elhunyt Georg Rudolf. Neve mellett ez áll az anyakönyvben : Ausztriából származott, vallása miatt falunkba menekült és nálunk letelepedett.

A falu földesura az 1720-as években evangélikus németeket hívott ide Hessenből. A helyi legenda szerint a németek 1725-ben érkeztek Tolna megyébe. Útjuk északról vezetett ide. Így jöttek lovas kocsikon először Bikácsba, ahol sok telepes maradt, a többiek tovább mentek dél-felé. A monda szerint Györkönyben eltörött egy kocsikerék, mire a kolonisták itt telepedtek meg. Ez a történet magyarázza a két falu közötti rokonságot. Tény azonban, hogy a sorrend fordított volt: először 1730-tól Györkönyt, utána Bikácsot telepítették be.

Györköny két evangélikus közössége nem tudott összebarátkozni egymással. Egymás között nem házasodtak, a templomban külön ültek egymástól. A faluban „saját” utcában laktak. Az első hesseniek megérkezése után a magyarok egy része elöltözött Sárszentlőlincre, így a német lakosság került többségbe. Györkönyön a telepesek megtalálták azokat a körülményeket, amelyek a letelepedéshez elengedhetetlenek: erdőt, vizet, legelőt és szőlőhegyet. A lakosság két évszázadon át túlnyomó részben mezőgazdaságból és szőlőtermelésből élt. Györkönynek 1900-ban volt a legtöbb lakosa (2749). Ez a szám azonban hamar leapadt, mert a nagy amerikai kivándorlás az ittenieket is megérintette.

1945-ben 1000 németet üldöztek el. Házaikba magyarokat telepített, akiket a Benes-dekrétumok alapján Csehszlovákiából üldöztek el. Ezen kívül több tucat magyar családtelepedett le Magyarország keleti vidékeiről.

Györköny két látványosságot kínál. Az egyik a Tájmúzeum, mely a helyi lakáskultúrát és kézműipart valamint történelmi népviseleteket mutat be. A másik látványosság a pincesor. A 19. század végén még 420 pince volt itt.


Szép és maradandó élmény a borpincék portáljai előtt sétálni - különösen borkóstolással egybekötve.Kora reggel a szőlőben.Borpince homlokzataA kitelepítések után sok gazdátlan pince összeomlott: a pincesoron látható sok üregnek ez a magyarázata.

Látnivalók

Tájmúzeum
Kossuth Lajos Straße 325, 7045 Györköny
Telefonszám: +36 (06) 75 552 007
Előzetes bejelentés után megtekinthető.

Az épületet 1900-ban építették. A háznak döngölt agyagfalai, nád fedele és kis utcai ablakai vannak.