Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • kismanyok_04.jpg

Tolna megye dél-nyugati részén, 45 km-re Pécstől fekszik Kismányok. A középkori település a török hódoltság idején (1541-1686) elnéptelenedett . 1715-ben és 1720-ban a helyi földesúr több evangélikus családot telepített a faluba. Az őt követő birtokos, Florimund von Mercy gróf folytatta a betelepítést, a falu lakóinak száma a német Hessen vidékéről származó evangélikus családok érkezésével jelentősen növekedett. A 18. század végéig Kismányok evangélikus anyaközség maradt. Az falu házai a Völgységi patak mentén épültek. Az első hadászati-kartográfiai felmérés (1782-1785), a falut erdővel, szőlővel borított dombháton, a Völgységi patakban két vízimalommal jelöli. II. József türelmi rendelete lehetővé tette, hogy a község, az idővel szűknek bizonyuló imaház helyére, a ma is álló templomot építtesse. Az alapkő letétele 1785-ben történt, 1790-ben átadták, de a felszentelésre 1801-ig kellett várni. A községben 1828-ban 68 ház állt, a lakók száma 507 Volt, többségük evangélikus vallású.

Kismányok déli részén (Hidas felé), a Petőfi Sándor utca 28 alatt áll a „Schwäbische Türkei” legidősebb favázas háza. Az épületet könnyű felismerni; emelkedésen, egy méter magas kő lábazaton áll, a falak vályogtéglából vannak. A helyi legenda szerint, a földesúr a saját birtokát határoló kőtömböket bocsájtott az építkezők rendelkezésére, hogy a házakat biztos alapokra tudják állítani.

Egy keretben, a favázas ház homlokzatán a következő felirat olvasható: MARTIN HESS ANNO MDCCLXXIIII. Az írás nem csak a házat építő, első tulajdonost, hanem az építkezés idejét is megjelöli (1774). A kismányoki első német telepes családok között ismert egy Hess család, tagjai 1721-ben a felső hesseni Büssfeldröl érkeztek. Közülük többen is 1723-ban költöztek Bonyhádra. Johann Henrik Hess szintén Büssfeldröl érkezett 1723-ban a szomszédos Majosba. A fiát, Johann Henrik „juniort” 1737-ben a kismányoki evangélikus anyaközségben keresztelték. Joggal feltételezhető, hogy Martin Hess, a favázas ház építője és tulajdonosa ennek a nagy, több ágú Hess-családnak egyik leszármazottja volt.

A házat 1774 óta többször átalakították, a faszerkezet is vakolat alá került. A 2005-ben elvégzett gondos, szakszerű helyreállítási munkák után a jelenlegi tulajdonos az épületet vendégházként használja.

Az evangélikus templom a 18. századból.


LINKEK: A templom szépen helyreállított orgonája 1808-ban készült.

JOBBRA: A homlokzat a felújítás előtt.


A szép favázas szerkezet az építtető bevésett nevével.

Látnivalók

Egy kellemes, a környéken tett kirándulás után a 18. századból származó favázas házban lehet tölteni az éjszakát.

Cím: Petőfi u. 28 7356 Kismányok
Telefon:+36 74 458 976

Infók: www.floruna.eoldal.hu