Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • gellertberg_titel.jpg
  • P1020938_titel.jpg
A honlap www.danube-places.eu négy ország 80 olyan települését mutatja be, amelyek fejlődésében szerepet játszottak a német bevándorlók. Egyes falvak kulturális és gazdasági életét ma is német lakóik határozzák meg. Máshol már csak nyomaikkal találkozunk, az építészetben vagy a temetőkben, mert a német lakosság a második világháborút követően elmenekült, vagy a kitelepítések áldozatává vált.

Migráció
Több mint 300 éve annak, hogy a németek migrációja megindult Magyarország, a Habsburg Monarchia délkeleti részei felé. Több mint 400.000 ember érkezett az akkori Magyar Királyság területére. Bár különböző területekről érkeztek, mindannyiukat sváboknak nevezték. A Duna menti svábok kifejezés csak a 20 században vált hasznbálatossá a magyarországi, romániai, szerbiai és horvátországi német kisebbség megnevezésére.

Egy virtuális utazás
Awww.danube-places.eu honlap újra láthatóvá teszi a közös történelmet. A virtuális utazás során az egykori német kivándorlók délnyugat-németországi területeirõl eljuthatunk a Duna mentén a dunai svábok lakóterületeire, Budapestre, Szatmárnémetibe (Satu Mare), Pécsre (Fünfkirchen), Temesvárra (Temeswar) vagy Újvidékre (Neusatz). A honlap bemutatja a fontosabb épületeket, műemlékeket, a történelmi folyamatokat, feltünteti a dunai svábok történetével kapcsolatos turisztikai célpontokat.

A „Migráció a Duna térségében” projektről
2012 és 2013 között Németország, Magyarország, Románia és szerbia összesen hét múzeuma dolgozott közösen a Duna menti német telepesek történetének bemutatásán. A projekt célja a német telepesek történetével és teljesítményeivel kapcsolatos tudományos kutatások legújabb eredményeinek megismertetése volt, egy széleskörű, európai publikummal. A projektet az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) támogatta.

A projekt két részből áll: Az egyik r´szben a projektpartnerek egy vándorkiállítást hoztak létre, amelyet 2012 májusa és 2013 októbere között Németország és Délkelet-Európa hét városában mutattak be: Ulmban, Szatmárnémetiben, Aradon, Temesváron, Reschicabányán, Pécsett és Ùjvidéken. A kiállítás katalógusa (PDF) mind a négy ország nyelvén megjelent. A kiállítás tárgyai – dokumentumok, képek, sőt, egy kivándorlás korabeli gyermekkoporsó – a partnermúzeumok anyagából lettek összeállítva. , A projekt második részét a www.danube-places.eu honlap alkotja.

A projekt második részét a www.danube-places.eu honlap alkotja. www.danube-places.eu.

A kiállítás megnyitója Resicabányán, 2013 áprilisában.


A bevándorlók az úgynevezett „ulmer Schachteleken“ (ulmi skatulyákon) érkeztek a benépesítendő területekre


A szerb nyelvű katalógus címlapja