Németek nyomában a Duna mentén – utak, találkozások, élmények
  • IMGP0357.jpg
  • 9-35.jpg

84.000 fő körüli lakosságszámával Eszék Horvátország negyedik legnagyobb városa, egyben gazdasági, adminisztratív és kulturális központ. A város a Dráva partján, a történelmi Szlavónia keleti részében terül el. Az oszmánok 1526-ban támadták meg Eszéket, és rombolták le a várost. Jó száz évvel később a Habsburg csapatok, élükön Savoyai Jenő herceggel visszahódították a várost, majd megkezdődött a kiüresedett területek újratelepítése.

Eszék ma Délkelet-Európa egyik legrégebbi, német múlttal rendelkező városa. Az oszmánok kiűzését követően a Száva és a Dráva közötti településen a Habsburgok egy modern erődöt létesítettek, ahol komoly katonai erőket állomásoztattak. Sok német iparos és kereskedő érkezett a városba. Az eszéki erődben két évszázadon kereszül főként német katonaság élt. Csak a második világháború után, a németek elűzésével szünt meg a város utcáin a német beszéd.

A német bevándorlók hagyományainak, szokásainak nyomai mai is megfigyelhetők Eszék városképén. Ilyenek a polgári és egyházi épületek nagy részének egységes barokk stílusa, más építészeti emlékek neoklasszicista vagy szecessziós stílusa. A Drávaparti város a bécsi ízlést követte. A 18. századtól két német nyelvű napilap jelentmeg, és rendszeresen voltak német nyelvű színházi előadások.

Eszék földrajzi helyzetéből következően kereskedelmi központtá is alakult. A város mellett vezetett a kontinens egyikmlegfontosabb kereskedelmi útvonala, mely Bécset kötötte össze Konstantinápollyal. A 19. században közepe táján a fával, bőrrel, borral és gabonával kereskedő város komoly gazdasági fellendülést ért meg.

Eszék a 19. században a szlavóniai németek központja volt. Ma már csak egy kis számú német anyanyelvű kisebbség él itt. Az eszéki német közösség sok gondot fordít a német nyelv, a német kultúra és a hagyományok ápolására és megőrzésére. A városban német kulturális központ és német iskolák működnek. Az Osztrák-Magyar Monarchia megszűntével a németek kisebbségbe kerültek Horvátországban. Sokaknak el kellett menekülniük. A mai Horvátországban körülbelül 3.000 német, másként Duna menti sváb él.

A barokk erőd, a számos park, valamint a szecessziós építészet sok turistát vonz - mindenekelőtt a kerékpárosokat, hiszen erre vezet a Fekete-tengerig tartó Duna menti kerékpárút. A fiatalok is kedvelik a várost. 2013-ban rendezték meg 13. alkalommal a Pannonian Challenge extémsportversenyt.


Eszéki utca


A Pannonian Challenge extrémsportverseny mindig sok látogatót vonz.